Persoonlijk

Coaching is ontstaan vanuit de vraag van mensen naar ondersteuning in een bepaalde periode van hun evolutie of groei. Ieder van ons kan op een gegeven moment worstelen met een verandering in zijn leven (een verandering van werk, een scheiding, een huwelijk, een ontslag…) en kan door coaching de situatie kaderen en het evenwicht terug herstellen. Coaching is altijd gericht op een specifiek doel. Een doel hebben is een van de factoren die coaching anders maakt dan consulting,therapie en informele gesprekken. Wanneer de gecoachte een doel heeft, zorgt dat voor een duidelijke focus. Dat betekent dat hij of zij bereid is de reis van problemen naar oplossingen te aanvaarden. De meeste mensen accepteren wat is in plaats van de status-quo uit te dagen en de vraag te stellen: “wat zou mogelijk zijn?” Het proces van een doel benoemen helpt richting geven. Wanneer je begint je wereld van mogelijkheden voor ogen te toveren die verdergaat dan je situatie van het moment, zet je de magische poort open naar de toekomst die je wenst. Het doel van coaching is keuzes makkelijker te maken, een plan op te stellen en de gecoachte te steunen totdat die een keus heeft gemaakt.

Voor bedrijven
Ook in bedrijven is het overduidelijk dat een goed product en een beproefde strategie niet voldoende meer is om het (economisch) succes te garanderen. Het succesconcept van een bedrijf is afhankelijk van de extra inzet die iedere persoon bereid is te investeren in zijn werk. Het is die extra toegevoegde waarde en inzet van medewerkers die het zakelijk succes van een bedrijf waarborgen. De emotionele betrokkenheid, is de katalysator voor de resultaten die medewerkers genereren. Via coaching worden medewerkers aangezet om net die extra toegevoegde waarde te investeren. Gezonde bedrijven bekommeren zich volop om hun medewerkers. Niet alleen kaderleden, maar ook verkopers, bedienden en arbeiders hebben nood aan resultaatgerichte motivatie en opleiding.

 

Advertentie