Geweldig Communiceren voor jongeren

Wanneer kinderen en jongeren worden bijgestaan bij problemen, conflicten en in hun omgang met zorgen en  frustraties hebben zij nood aan een juist communicatievoorbeeld. Hoewel opvoeders of begeleiders hun uiterste best doen, krijgen ze toch vaak het deksel op de neus. Vaak opteren ze er zelfs voor om ‘de lieve vrede’ te bewaren en géén contact te verkiezen boven  slecht of conflictueus contact.

Op het vlak van communicatie valt er echter veel te leren. Niet alleen de opvoeders en begeleiders, maar ook kinderen en jongeren kunnen goed leren communiceren. Om tot echt contact te komen, is het belangrijk om eerst verbinding te maken met de eigen gevoelens en noden, daarna met die van de ander. Deze insteek leidt tot een communicatievorm die wel zijn vruchten afwerpt.

De oplossing

Heart-2 -Connect biedt cusussen ‘geweldig communiceren’ aan voor kinderen en jongeren in de context van scholen en jeugdorganisaties en baseert zich op de principes van geweldloze communicatie en de boeken van Marshall Rosenberg, aangevuld met inzichten en praktijkervaring.

Kinderen en jongeren leren er in  12 weken  bewust communiceren met hun ouders, familieleden, leeftijdsgenoten, leraren, groepen … .

Aangezien communicatie een thema is dat het persoonlijke overstijgt en van grote maatschappelijke waarde is, wil Heart-2 -Connect zelf naar scholen toestappen en dit project aanbieden.

Hiervoor hebben wij nood aan een ruim draagvlak van mensen die dit project ondersteunen vanuit het inzicht dat goeie communicatie doorwerkt in alle gelederen van menselijke omgang.

Door een financiële bijdrage te doen, geef je kinderen en jongeren extra kansen om zich te ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige mensen die open, helder en zinvol communiceren.

Het kan ook preventief bijdragen voor jongeren die in de knoop zitten en suicidaal zijn, jammer genoeg een steeds vaker voorkomend fenomeen!

Hoe meer mensen en bedrijven dit project ondersteunen, hoe meer kinderen en jongeren gelegenheid krijgen om andere en positieve omgangsvormen te ontwikkelen, met andere woorden: om geweldig te gaan communiceren.

De vorm die GC aanbiedt is eenvoudig maar diepgaand. Een stap-voor-stap proces helpt  jongeren om gebrekkige maar vaak diepgewortelde communicatie-gewoonten te erkennen en  te veranderen. Zij leren te benoemen wanneer zij zich rusteloos, opgewonden, angstig of verdrietig voelen.

Mensen over de hele wereld getuigen over het belang van het geweldloos leren communiceren. Jongeren pikken GC  vaak sneller op dan volwassenen. Het wordt als het ware een andere taal die ze als maar vlotter leren spreken door praktijkervaring. Het leren verbeteren van de communicatie door middel van GC is een eenvoudig proces met verstrekkende gevolgen in de dagelijkse omgang met mensen.

Onze jongeren zijn onze toekomst:

Het project is als het ware een investering in onze toekomst en het belang van in dit project ligt hem voor  jongeren in :

 • aansluiting door motivatie
 • met plezier samenwerken met leraren en andere studenten
 • manieren vinden om aan ieders behoefte  tegemoet te komen
 • verhogen van eigenwaarde
 • op een eerlijke maar tactvolle manier feedback geven
 • stereotypen loslaten
 • oordelen en kritiek als dusdanig herkennen en er niet op reageren
 • beheersen van woede en oplossen van conflicten op een vredige manier
 • open zijn ten overstaan van elkaar
 • vrij worden van de angst en schaamte, geassocieerd met “het niet kunnen begrijpen”
 • het stimuleren van creativiteit
 • preventie voor hen die met gedachten voor zelfdoding hebben

Heart 2 Connect zoekt steun:

Heart 2 Connect zoekt steun voor de aanschaf van film materiaal en ter ondersteuning voor de docenten die per school nodig zijn.

Eén cursus heeft nodig:

-digitale camera en materiaal om film te maken in de vorm van een dagboek

-8 uren voorbereiding aan leerkrachten

-educatieve mappen

– 40 uren cursus x 3 à 4 klassen

-sensibiliserings campagne en marketing voor bekend making

We zoeken steun voor de marketing, sensibiliserings campagne, administratie, onkosten vergoedingen, ed.

Giften zijn welkom op BNP PARISBAS FORITS BANK IBAN NR BE20 0016 0262 9956 met vermelding van “naam + gift Heart 2 Connect”.

Advertentie