INSCHRIJVEN? Klik meteen hier.

We vragen hier naar enkele formaliteiten (naam, adres, telefoonnummer, …) en we polsen ook naar de reden van jouw deelname, eerdere ervaringen met communicatietrainingen en je gezondheidstoestand. Op basis van dit formulier word je al dan niet toegelaten.
Een weigering wordt altijd omstandig gecommuniceerd en toegelicht.

 

 

BIJDRAGE

Volgens de opgegeven prijs per training of workshop.

Betalingen mogen gestort worden op rekening nummer KBC 406-2094601-90 met als mededeling ‘training geweldloos communiceren met module nummer’ of ‘naam workshop + datum’

Je deelname is van kracht zodra je overschrijving bij ons is toegekomen. Late inschrijvers kunnen een rekeninguittreksel voorleggen als bewijs van betaling.

Gespreide betalingen zijn bespreekbaar. U krijgt 10% korting als u als koppel deelneemt. Zit u financieel te krap om deel te kunnen nemen? Ook dat is bespreekbaar.