Emotional Freedom Technique

EFT is een effectieve methode die door middel van klopacupressuur emotionele blokkades opheft en helpt pijnvrij te worden. Deze techniek is in 1995 geïntroduceerd door Gary Graig in Amerika.  Uit klinisch onderzoek blijkt bewezen dat deze techniek ook negatieve emoties teniet kan doen.

Met EFT kunnen stap voor stap op een zachte en eenvoudige manier, energieblokkades worden opgeheven. Door met de vingers te kloppen op bepaalde hoofdmeridianen in het lichaam en door daarbij mentale boodschappen te geven, worden binnen de kortste keren verbluffende resultaten behaald.  Alle stappen in de klopcyclus zijn gemakkelijk te leren en worden samen door genomen.

Organisatie en andere Systeem opstelligen

Stagnatie, verlies van vitaliteit, ‘niet stromen’, stilstand, krampachtigheid zijn voorbeelden van ‘verstrikkingen’ die zich in individuen of in systemen zoals een gezin, een afdeling, een bedrijf, een organisatie, een vereniging, een werkrelatie of een hulpverlener-cliënt relatie kunnen voordoen. Ook in huizen, op een werkplek, op een stuk grond/aarde, in wijken kunnen we dergelijke blokkades constateren.
Concreet kan een opstelling dienstbaar zijn bij vragen over

– werksituaties, bemensing, overlegstructuren en productiestromen
– keuzes op zakelijk, beleidsmatig, financieel en persoonlijk gebied
– eigen functioneren als professional in management & hulpverlening
– problemen tussen personen, tussen afdelingen, tussen de organisatie en de markt
– de eigen loopbaan, de functie, het werk, (werk) relaties
– huizen, werkplek, land waar de energie blokkeert en/of mensen en dieren ziek worden.

Basisinzichten
Systemisch werk gaat uit van enkele basisinzichten:
Ieder heeft zijn plek in het systeem en heeft recht op erkenning.
Wil het systeem ‘stromen’, dan dient er een balans te zijn tussen geven en nemen.
Elk systeem kent een ordening volgens criteria als verantwoordelijkheid, anciënniteit en competentie.

 

Advertentie